Aktualności dla programu PISKP  
Od poniedzialku do piątku w godzinach pracy biura jest specjalnie dedykowana osoba do zapewnienia Państwu pomocy technicznej , jest to Pan Janusz Antoszewski tel 512 082 939
Adres mailowy do suportu informatyk@piskp.pl

Pomoc zdalna przez program TeamViewer 10 lub starszy. Program TeamViewer 10 do pobrania Tutaj.UWAGA !!!


Szanowni Użytkownicy Programu PISKP,

Przypominamy, iż z końcem roku Program PISKP do rejestru badań technicznych przestanie funkcjonować, zostanie wygaszony. Należy niezwłocznie podjąć kroki w celu przejścia na inny program do rejestru badań technicznych, który w przyszłości będzie przystosowany do współpracy z CEPiK 2.0.


W związku z wprowadzonymi zmianami w druku raportu CEPIK od 1 września 2016 r. i pojawiającymi się pytaniami , prosimy o zapoznanie się z instrukcją Tutaj .
Numer konta do opłat ewidencyjnych Cepik obowiązujący od września 2016r.

Dostępny pod linkiem: tutajSzanowni Użytkownicy Programu PISKP,

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym certyfikatów CEPiK 2.0 Tutaj .
Komunikat wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji - Biuro Projektu Cepik 2.0 , zawiera podstawowe informacje na temat uzyskania certyfikatu VPN i SSL , wymagań oprogramowania VPN i pozostałych wymagań technicznych.
CEPiK 2.0 – nowy termin wdrożenia
dostęp tylko dla członków PISKP , po zalogowaniu na naszą stronę

więcej


Pełna treść aktualności znajduje się na stronie: www.piskp.pl
O nowych regulacjach w stolicy polskich Tatr
wtorek, 30 maja 2017 14:16

  Oficjalne obrady głównego dnia konferencji otworzył dr inż. Leszek Turek Prezes Zarządu PISKP i powitał uczestników konferencji, zaproszonych gości, przedstawicieli partnerów konferencji, starostw powiatowych, urzędów, przedsiębiorców oraz diagnostów. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Główny Inspektor Transportu Drogowego generał Alvin Gajadhur, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego Urszula Nowinowska, Krzysztof Nowak Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: Jerzy Król – Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Dorota Cabańska – Dyrektor Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji wraz z Zuzanną Kukawską i Eweliną Kosecką z Biura Programu CEPiK 2.0. oraz Miłoszem Galińskim Głównym Analitykiem z Centralnego Ośrodka Informatyki. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także Inspektor Armand Konieczny – Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Dyrektor Marcin Ślęzak i Dyrektor ds. Rozwoju Ewa Dębicka z Instytutu Transportu Samochodowego, Prezes Jakub Faryś i Dyrektor Michał Wekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Grzegorz Kubalski Dyrektor Związku Powiatów Polskich oraz Franciszek Kowaluk Wiceprezes Polskiej Izby Transportu Samochodowego i Spedycji.

  Partnerami XIII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017" były firmy MAHA Polska Sp. z o.o., UNIMETAL Sp. z o.o., SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. oraz BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. Pierwszymi wygłoszonymi podczas konferencji referatami były wystąpienia partnerskie. Filip Sołtys przedstawiciel firmy MAHA zaprezentował urządzenia do diagnostyki samochodowej pod kątem zmian prawnych dotyczących systemu badań technicznych pojazdów. Szczegółowo omówił m.in. funkcjonalności linii diagnostycznej Eurosystem i kompatybilne z nią urządzenia. Referat firmy Sosnowski dotyczył wyników przeprowadzonych przez firmę badań przesiewowych, z których wynika, że 6 na 10 pojazdów stwarza potencjalne zagrożenie na drodze z powodu źle ustawionej geometrii. Piotr Korczyński z firmy Sosnowski zaprezentował urządzenia do ustawienia kół w SKP. O urządzeniach gotowych na nową dyrektywę mówił Aleksander Ćwiszewski reprezentant firmy Unimetal, przedstawiając urządzenia z serii UNILINE QUANTUM 3. Zwrócił uwagę na funkcjonalności, dzięki którym następuje minimalizacja przestoju, możliwość diagnozy online, zachowania danych kalibracyjnych w pamięci sterownika i rozpoznawanie tablic za pomocą OCR. Przedstawiciele spółki Benefia Marek Kotwica i Zbigniew Niewierowski zaprezentowali aplikację umożliwiającą sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC w SKP. Zwrócono szczególną uwagę na wygodę, szybkość i łatwość zautomatyzowanego procesu sprzedaży polisy.

  O bieżących problemach związanych z praktycznym funkcjonowaniem SKP, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane ze zmianami konstrukcyjnymi, mówił Karol Rytel Starszy specjalista ds. technicznych PISKP w referacie zamykającym pierwszy dzień konferencji.

   Główne obrady rozpoczął referat Jerzego Króla (MIiB). Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych zapowiedział, że powstaną nowe Centra Badań Technicznych TDT, które zajmą się dopuszczeniem do ruchu pojazdów po znacznych zmianach konstrukcyjnych. Badanie ADR będzie jedynym wspólnym zakresem badań planowanych centrów TDT oraz stacji okręgowych. Według deklaracji centra TDT mają mieć inne kompetencje niż stacje przedsiębiorców. Nowością będzie możliwość badania ciągników i ich przyczep poza SKP, zarówno podstawową, jak i okręgową. Zapowiedział wprowadzenie nowych wymagań dla przedsiębiorców prowadzących SKP, m.in. nie będą oni mogli być karani za przestępstwa skarbowe. Przedsiębiorca ma uzyskiwać poświadczenie bezterminowo, chyba że wprowadzi zmiany w wyposażeniu stacji. Nowe przepisy określą kwestie nadzoru TDT nad SKP. Naczelnik zapowiedział wprowadzenie kontroli losowo wybranych wyników badań z ostatnich trzech miesięcy, analizy wyników badań z rolek, dymomierza i analizatora spalin, jak również analizę statystyk z wykonanych badań i liczbę skarg.

  Generał Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego podał i podsumował wyniki kontroli stanu technicznego ponad 1600 pojazdów wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w roku 2016 we wszystkich województwach. Omówił wybrane przykłady akcji kontrolnych z ubiegłego roku.

  Przedstawiciel KGP Inspektor Armand Konieczny w swoim wystąpieniu omówił przyczyny wypadków w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem tych spowodowanych niesprawnością techniczną. Zwrócił uwagę na to, że zwiększająca się liczba pojazdów i brak skutecznego nadzoru nad ich stanem technicznym prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa. Zaprezentował m.in. liczbę ofiar śmiertelnych wypadków w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat na tle liczby zarejestrowanych pojazdów.

  Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji omówili status prac w programie CEPiK 2.0. Podano informacje o podłączeniu SKP do sytemu CEPiK 2.0 oraz o certyfikatach dostępowych. Omówiono wprowadzenie poprawek i uzupełnień do przepisów dotyczących CEPiK pod kątem przygotowania nowelizacji ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” oraz aktów wykonawczych.

   Najważniejsze aspekty raportu NIK dotyczące SKP omówił Dyrektor Biura PISKP mecenas Marcin Barankiewicz, przedstawiając szczegółowo cel kontroli, wskazując skontrolowane starostwa i analizując ustalenia i wyniki.

 Część merytoryczną konferencji zamknęła prowadzona przez dr. inż. Leszka Turka Prezesa Zarządu PISKP ponad dwugodzinna dyskusja, podczas której uczestnicy zadawali pytania przedstawicielom ministerstw.

  Przez cały czas trwania konferencji czynne były punkty wystawowe producentów i importerów wyposażenia dla SKP. Swoją ofertę zaprezentowali: BKF, Ex-Lab, HAIK, Italcom, Precyzja-Service, Precyzja-Technik, TEXA Poland, WashTec Polska, WERTHER International POLSKA, WSOP. w punktach wystawców można było porozmawiać i obejrzeć najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach służących do przeprowadzania badań technicznych, poczynając od dymomierzy i analizatorów spalin, po szafę diagnostyczną i urządzenia do geometrii.

  W dniu wyjazdu uczestników konferencji odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, podczas którego dr inż. Leszek Turek - Prezes Zarządu PISKP przedstawił sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w roku 2016. Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska przedstawiła sprawozdanie Rady Izby z działalności w roku 2016. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone. Podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Izby IV kadencji – do dotychczasowych członków dołączył Tomasz Trzaska. W skład uzupełnionej Komisji Rewizyjnej wszedł Sylwester Paluch. Ostatnim punktem Zwyczajnego Walnego zgromadzenia było przedstawienie Planu Działania Izby oraz Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2017 przez Prezesa Zarządu PISKP dr. inż. Leszka Turka.

konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
konf2017_01 konf2017_01
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub naruszające godność drugiej osoby nie będą publikowane. Izba zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza bez podawania przyczyny.


Kod antyspamowy
Odśwież

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Obowiązuje od 22.09.2009 r.

 

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

 

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (brutto)
1

 

Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.17 tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18 tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21 trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

1.22 motorower

50,00

1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6 toksyczności spalin

14,00

2.7 poziomu hałasu

20,00

2.8 geometrii kół jednej osi

36,00

2.9 działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10 wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

6.13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu (za kazde stanowisko kierujacego)

50,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6 wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7 wykonanie numeru silnika

49,00

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,0

 

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. - masa własna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

 

 

OZNACZENIE KRAJU REJESTRACJI

 

Kod alfa-2Polska nazwa skrócona
ADAndora
AEZjednoczone Emiraty Arabskie
AFAfganistan
AGAntigua i Barbuda
AIAnguilla
ALAlbania
AMArmenia
AOAngola
AQAntarktyka
ARArgentyna
ASSamoa Amerykańskie
ATAustria
AUAustralia
AWAruba
AXWyspy Alandzkie
AZAzerbejdżan
BABośnia i Hercegowina
BBBarbados
BDBangladesz
BEBelgia
BFBurkina Faso
BGBułgaria
BHBahrajn
BIBurundi
BJBenin
BLSaint-Barthélemy
BMBermudy
BNBrunei
BOBoliwia
BQBonaire, Sint Eustatius i Saba
BRBrazylia
BSBahamy
BTBhutan
BVWyspa Bouveta
BWBotswana
BYBiałoruś
BZBelize
CAKanada
CCWyspy Kokosowe
CDDemokratyczna Republika Konga
CFRepublika Środkowoafrykańska
CGKongo
CHSzwajcaria
CIWybrzeże Kości Słoniowej
CKWyspy Cooka
CLChile
CMKamerun
CNChiny
COKolumbia
CRKostaryka
CUKuba
CVRepublika Zielonego Przylądka
CWCuraçao
CXWyspa Bożego Narodzenia
CYCypr
CZCzechy
DENiemcy
DJDżibuti
DKDania
DMDominika
DODominikana
DZAlgieria
ECEkwador
EEEstonia
EGEgipt
EHSahara Zachodnia
ERErytrea
ESHiszpania
ETEtiopia
FIFinlandia
FJFidżi
FKFalklandy
FMMikronezja
FOWyspy Owcze
FRFrancja
GAGabon
GBWielka Brytania
GDGrenada
GEGruzja
GFGujana Francuska
GGGuernsey
GHGhana
GIGibraltar
GLGrenlandia
GMGambia
GNGwinea
GPGwadelupa
GQGwinea Równikowa
GRGrecja
GSGeorgia Południowa i Sandwich Południowy
GTGwatemala
GUGuam
GWGwinea Bissau
GYGujana
HKHongkong
HMWyspy Heard i McDonalda
HNHonduras
HRChorwacja
HTHaiti
HUWęgry
IDIndonezja
IEIrlandia
ILIzrael
IMWyspa Man
INIndie
IOBrytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
IQIrak
IRIran
ISIslandia
ITWłochy
JEJersey
JMJamajka
JOJordania
JPJaponia
KEKenia
KGKirgistan
KHKambodża
KIKiribati
KMKomory
KNSaint Kitts i Nevis
KPKorea Północna
KRKorea Południowa
KWKuwejt
KYKajmany
Kod alfa-2Polska nazwa skrócona
KZKazachstan
LALaos
LBLiban
LCSaint Lucia
LILiechtenstein
LKSri Lanka
LRLiberia
LSLesotho
LTLitwa
LULuksemburg
LVŁotwa
LYLibia
MAMaroko
MCMonako
MDMołdawia
MECzarnogóra
MFSaint-Martin
MGMadagaskar
MHWyspy Marshalla
MKMacedonia
MLMali
MMMjanma
MNMongolia
MOMakau
MPMariany Północne
MQMartynika
MRMauretania
MSMontserrat
MTMalta
MUMauritius
MVMalediwy
MWMalawi
MXMeksyk
MYMalezja
MZMozambik
NANamibia
NCNowa Kaledonia
NENiger
NFNorfolk
NGNigeria
NINikaragua
NLHolandia
NONorwegia
NPNepal
NRNauru
NUNiue
NZNowa Zelandia
OMOman
PAPanama
PEPeru
PFPolinezja Francuska
PGPapua-Nowa Gwinea
PHFilipiny
PKPakistan
PLPolska
PMSaint-Pierre i Miquelon
PNPitcairn
PRPortoryko
PSPalestyna
PTPortugalia
PWPalau
PYParagwaj
QAKatar
REReunion
RORumunia
RSSerbia
RURosja
RWRwanda
SAArabia Saudyjska
SBWyspy Salomona
SCSeszele
SDSudan
SESzwecja
SGSingapur
SHWyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
SISłowenia
SJSvalbard i Jan Mayen
SKSłowacja
SLSierra Leone
SMSan Marino
SNSenegal
SOSomalia
SRSurinam
SSSudan Południowy
STWyspy Świętego Tomasza i Książęca
SVSalwador
SXSint Maarten
SYSyria
SZSuazi
TCTurks i Caicos
TDCzad
TFFrancuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
TGTogo
THTajlandia
TJTadżykistan
TKTokelau
TLTimor Wschodni
TMTurkmenistan
TNTunezja
TOTonga
TRTurcja
TTTrynidad i Tobago
TVTuvalu
TWTajwan
TZTanzania
UAUkraina
UGUganda
UMDalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
USStany Zjednoczone
UYUrugwaj
UZUzbekistan
VAWatykan
VCSaint Vincent i Grenadyny
VEWenezuela
VGBrytyjskie Wyspy Dziewicze
VIWyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
VNWietnam
VUVanuatu
WFWallis i Futuna
WSSamoa
YEJemen
YTMajotta
ZARepublika Południowej Afryki
ZMZambia
ZWZimbabwe

 

 

 

KATEGORIE POJAZDÓW

 

SymbolKategoria
M1pojazdy do przewozu osób,mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
M2pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t
M3pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t
N1pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t
N2pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t
N3pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t
O1aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O2aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O3aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O4aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O1bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O2bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O3bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O4bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
L1emotorowery dwukołowe
L2emotorowery trójkołowe
L3emotocykle dwukołowe bez bocznego wózka
L4emotocykle dwukołowe z bocznym wózkiem
L5emotocykle trójkołowe
L6eczterokołowce lekkie
L7eczterokołowce
T1ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy
T2ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h
T3ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości dojazdy, nieprzekraczającej 600 kg
T4.1ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T4.2ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T4.3ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T5ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h
C1ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy
C2ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h
C3ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości dojazdy, nieprzekraczającej 600 kg
C4.1ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C4.2ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C4.3ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C5ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h
R1aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R2aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R3aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R4aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t
R1bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R2bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R3bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R4bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h