Aktualności dla programu PISKP  
Od poniedzialku do piątku w godzinach pracy biura jest specjalnie dedykowana osoba do zapewnienia Państwu pomocy technicznej , jest to Pan Janusz Antoszewski tel 512 082 939
Adres mailowy do suportu informatyk@piskp.pl

Pomoc zdalna przez program TeamViewer 10 lub starszy. Program TeamViewer 10 do pobrania Tutaj.UWAGA !!!


Szanowni Użytkownicy Programu PISKP,

Przypominamy, iż z końcem roku Program PISKP do rejestru badań technicznych przestanie funkcjonować, zostanie wygaszony. Należy niezwłocznie podjąć kroki w celu przejścia na inny program do rejestru badań technicznych, który w przyszłości będzie przystosowany do współpracy z CEPiK 2.0.


W związku z wprowadzonymi zmianami w druku raportu CEPIK od 1 września 2016 r. i pojawiającymi się pytaniami , prosimy o zapoznanie się z instrukcją Tutaj .
Numer konta do opłat ewidencyjnych Cepik obowiązujący od września 2016r.

Dostępny pod linkiem: tutajSzanowni Użytkownicy Programu PISKP,

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym certyfikatów CEPiK 2.0 Tutaj .
Komunikat wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji - Biuro Projektu Cepik 2.0 , zawiera podstawowe informacje na temat uzyskania certyfikatu VPN i SSL , wymagań oprogramowania VPN i pozostałych wymagań technicznych.
CEPiK 2.0 – nowy termin wdrożenia
dostęp tylko dla członków PISKP , po zalogowaniu na naszą stronę

więcej


Pełna treść aktualności znajduje się na stronie: www.piskp.pl
PIERWSZA RELACJA Z XII KONFERENCJI „STACJE KONTROLI POJAZDÓW - 2016” Dyrektywa „45” – znamy stan przygotowań do unifikacji
poniedziałek, 23 maja 2016 14:11

Naczelnik Jerzy Król w swoim wystąpieniu przedstawił projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Omówił projektowane definicje, m.in.: urządzenia transportu osobistego, modułu przyczepy, przyczepy modułowej, cechy identyfikacyjnej, numeru rozpoznawczego, rodzaju pojazdu, badania technicznego pojazdu, stacji kontroli pojazdów i diagnosty. Szczegółowo odniósł się do art. 67 dotyczącego odstępstw od warunków technicznych pojazdu, które według projektu wydawać będzie Dyrektor TDT. Skomentował wprowadzenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie mas, nacisków osi lub wymiarów zwane „promesą”. Odnośnie badania technicznego pojazdów Naczelnik Król szczegółowo omówił kwestie nowego wyznaczania terminu następnego badania, nowego rodzaju badań dodatkowych, badania technicznego ciągnika rolniczego poza SKP, nowy podział SKP na podstawowe SKP, okręgowe SKP oraz SKP oddziału terenowego TDT. Zaznaczył, że według projektu dyrektor TDT będzie  prowadzić rejestr przedsiębiorców i diagnostów, a także sprawować nadzór nad SKP. Przedstawiciel ministerstwa przedstawił planowane wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki dla kandydatów na diagnostów, zgodnie z którymi wymagane będzie wykształcenie średnie i kwalifikacje M.12. i M.18. lub  wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych uzyskane na kierunku studiów, którego program kształcenia obejmuje następujące obszary związane z pojazdami w zakresie: mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, materiałów i technologii materiałów, elektroniki, elektryki, układów elektronicznych pojazdów, systemów informatycznych, ponadto 3 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. Nowelizacja zakłada obowiązkowe, odbywane co dwa lata dwudniowe warsztaty doskonalenia zawodowego, stopniowanie kar dla diagnostów oraz nowy rodzaj działalności gospodarczej w zakresie ośrodków szkolenia diagnostów. Rejestr i nadzór nad ośrodkami szkolenia diagnostów ma prowadzić i sprawować dyrektor ITS. Projekt zakłada utworzenie Funduszu Zapewnienia Prawidłowej Jakości Badań Technicznych Pojazdów. Naczelnik Król przedstawił również pakiet czterech rozporządzeń dotyczących blokad alkoholowych oraz założenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które wejdą w życie 1 lipca 2016 r. z wyjątkiem nowego brzmienia Działu II, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Do cieszących się największym zainteresowaniem uczestników wystąpień można zaliczyć prelekcje przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki przedstawiające procedury, dotyczące prowadzenia ewidencji i przesyłania wyników badań technicznych do CEP-u 2.0.  W swoich referatach prelegenci zwrócili uwagę i szczegółowo omówili problemy, jakie mogą wystąpić we współpracy SKP on line z CEP-em 2.0.

Główną sesję merytoryczną zamknęło wystąpienie dr. inż. Leszka Turka Prezesa Zarządu PISKP, który zdiagnozował przyczyny wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu SKP i podkreślił konieczność kompleksowego spojrzenia na kwestię naprawy systemu badań technicznych. M.in. odniósł się do problemów wynikających z podporządkowania działalności związanej z wykonywaniem badań technicznych zasadom wolnorynkowym. Przedstawiając wyrok Trybunału C-168/14 w sprawie pytania prawnego hiszpańskiego Sądu Najwyższego udowodnił, że działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów nie jest usługą i może być objęta systemem zezwoleń w celu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co również podkreśla dyrektywa 2014/45/UE. Prezes Izby przypomniał obowiązujące Polskę daty, do których należy wprowadzić zmiany prawne wymagane przez dyrektywę. Omówił poszczególne definicje, przypomniał o konieczności wprowadzenia systemu stopniowania kar dla diagnostów i wprowadzenia nowej tabeli opłat. Podczas sesji dyskusyjnej wielu uczestników konferencji wyraziło obawy dotyczące planowanego podziału SKP oraz nowych uprawnień i zakresu działania SKP oddziału terenowego TDT.

Propozycje przedstawione przez Naczelnika Króla w najbliższym czasie zostaną oddane do konsultacji społecznych w ostatecznym kształcie. W momencie, gdy znana będzie całość proponowanych zmian Izba przygotuje swoje wnikliwe stanowisko merytoryczne.

Partnerami tegorocznej konferencji były firmy Unimetal Sp. z o.o. największy polski producent sprzętu diagnostycznego, AutoWatch Polska Sp. z o.o. generalny importer oraz dystrybutor blokad alkoholowych szwedzkiego producenta AutoWatch oraz MAHA Polska Sp. z o.o. – przedstawiciel jednego z największych w Europie producentów stanowisk diagnostycznych, podnośników pojazdów oraz różnorodnych urządzeń kontrolnych.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i aktywny udział w poszczególnych sesjach. Wydarzenie takie jak to pokazuje siłę naszego środowiska, dzięki której możemy być partnerem władzy we wdrażaniu zmian.

otwarcie

prezydium

sala

coi

hotel

 

Komentarze  

 
+5 #2 Przemek 2016-06-15 10:05
Kolega ma rację .Dobrze by było zastanowić się nad rozdawaniem prezentów i różnego rodzaju gadżetów za badanie .
 
 
+7 #1 Zdzisław 2016-06-13 09:20
A co z promocjami np. 8 l paliwa do osobówki, nikt tego nie widzi?
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub naruszające godność drugiej osoby nie będą publikowane. Izba zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza bez podawania przyczyny.


Kod antyspamowy
Odśwież

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Obowiązuje od 22.09.2009 r.

 

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

 

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (brutto)
1

 

Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.17 tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18 tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21 trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

1.22 motorower

50,00

1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6 toksyczności spalin

14,00

2.7 poziomu hałasu

20,00

2.8 geometrii kół jednej osi

36,00

2.9 działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10 wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

6.13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu (za kazde stanowisko kierujacego)

50,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6 wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7 wykonanie numeru silnika

49,00

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,0

 

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. - masa własna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

 

 

OZNACZENIE KRAJU REJESTRACJI

 

Kod alfa-2Polska nazwa skrócona
ADAndora
AEZjednoczone Emiraty Arabskie
AFAfganistan
AGAntigua i Barbuda
AIAnguilla
ALAlbania
AMArmenia
AOAngola
AQAntarktyka
ARArgentyna
ASSamoa Amerykańskie
ATAustria
AUAustralia
AWAruba
AXWyspy Alandzkie
AZAzerbejdżan
BABośnia i Hercegowina
BBBarbados
BDBangladesz
BEBelgia
BFBurkina Faso
BGBułgaria
BHBahrajn
BIBurundi
BJBenin
BLSaint-Barthélemy
BMBermudy
BNBrunei
BOBoliwia
BQBonaire, Sint Eustatius i Saba
BRBrazylia
BSBahamy
BTBhutan
BVWyspa Bouveta
BWBotswana
BYBiałoruś
BZBelize
CAKanada
CCWyspy Kokosowe
CDDemokratyczna Republika Konga
CFRepublika Środkowoafrykańska
CGKongo
CHSzwajcaria
CIWybrzeże Kości Słoniowej
CKWyspy Cooka
CLChile
CMKamerun
CNChiny
COKolumbia
CRKostaryka
CUKuba
CVRepublika Zielonego Przylądka
CWCuraçao
CXWyspa Bożego Narodzenia
CYCypr
CZCzechy
DENiemcy
DJDżibuti
DKDania
DMDominika
DODominikana
DZAlgieria
ECEkwador
EEEstonia
EGEgipt
EHSahara Zachodnia
ERErytrea
ESHiszpania
ETEtiopia
FIFinlandia
FJFidżi
FKFalklandy
FMMikronezja
FOWyspy Owcze
FRFrancja
GAGabon
GBWielka Brytania
GDGrenada
GEGruzja
GFGujana Francuska
GGGuernsey
GHGhana
GIGibraltar
GLGrenlandia
GMGambia
GNGwinea
GPGwadelupa
GQGwinea Równikowa
GRGrecja
GSGeorgia Południowa i Sandwich Południowy
GTGwatemala
GUGuam
GWGwinea Bissau
GYGujana
HKHongkong
HMWyspy Heard i McDonalda
HNHonduras
HRChorwacja
HTHaiti
HUWęgry
IDIndonezja
IEIrlandia
ILIzrael
IMWyspa Man
INIndie
IOBrytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
IQIrak
IRIran
ISIslandia
ITWłochy
JEJersey
JMJamajka
JOJordania
JPJaponia
KEKenia
KGKirgistan
KHKambodża
KIKiribati
KMKomory
KNSaint Kitts i Nevis
KPKorea Północna
KRKorea Południowa
KWKuwejt
KYKajmany
Kod alfa-2Polska nazwa skrócona
KZKazachstan
LALaos
LBLiban
LCSaint Lucia
LILiechtenstein
LKSri Lanka
LRLiberia
LSLesotho
LTLitwa
LULuksemburg
LVŁotwa
LYLibia
MAMaroko
MCMonako
MDMołdawia
MECzarnogóra
MFSaint-Martin
MGMadagaskar
MHWyspy Marshalla
MKMacedonia
MLMali
MMMjanma
MNMongolia
MOMakau
MPMariany Północne
MQMartynika
MRMauretania
MSMontserrat
MTMalta
MUMauritius
MVMalediwy
MWMalawi
MXMeksyk
MYMalezja
MZMozambik
NANamibia
NCNowa Kaledonia
NENiger
NFNorfolk
NGNigeria
NINikaragua
NLHolandia
NONorwegia
NPNepal
NRNauru
NUNiue
NZNowa Zelandia
OMOman
PAPanama
PEPeru
PFPolinezja Francuska
PGPapua-Nowa Gwinea
PHFilipiny
PKPakistan
PLPolska
PMSaint-Pierre i Miquelon
PNPitcairn
PRPortoryko
PSPalestyna
PTPortugalia
PWPalau
PYParagwaj
QAKatar
REReunion
RORumunia
RSSerbia
RURosja
RWRwanda
SAArabia Saudyjska
SBWyspy Salomona
SCSeszele
SDSudan
SESzwecja
SGSingapur
SHWyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
SISłowenia
SJSvalbard i Jan Mayen
SKSłowacja
SLSierra Leone
SMSan Marino
SNSenegal
SOSomalia
SRSurinam
SSSudan Południowy
STWyspy Świętego Tomasza i Książęca
SVSalwador
SXSint Maarten
SYSyria
SZSuazi
TCTurks i Caicos
TDCzad
TFFrancuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
TGTogo
THTajlandia
TJTadżykistan
TKTokelau
TLTimor Wschodni
TMTurkmenistan
TNTunezja
TOTonga
TRTurcja
TTTrynidad i Tobago
TVTuvalu
TWTajwan
TZTanzania
UAUkraina
UGUganda
UMDalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
USStany Zjednoczone
UYUrugwaj
UZUzbekistan
VAWatykan
VCSaint Vincent i Grenadyny
VEWenezuela
VGBrytyjskie Wyspy Dziewicze
VIWyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
VNWietnam
VUVanuatu
WFWallis i Futuna
WSSamoa
YEJemen
YTMajotta
ZARepublika Południowej Afryki
ZMZambia
ZWZimbabwe

 

 

 

KATEGORIE POJAZDÓW

 

SymbolKategoria
M1pojazdy do przewozu osób,mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
M2pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t
M3pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t
N1pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t
N2pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t
N3pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t
O1aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O2aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O3aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O4aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
O1bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O2bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O3bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
O4bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
L1emotorowery dwukołowe
L2emotorowery trójkołowe
L3emotocykle dwukołowe bez bocznego wózka
L4emotocykle dwukołowe z bocznym wózkiem
L5emotocykle trójkołowe
L6eczterokołowce lekkie
L7eczterokołowce
T1ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy
T2ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h
T3ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości dojazdy, nieprzekraczającej 600 kg
T4.1ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T4.2ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T4.3ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
T5ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h
C1ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy
C2ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h
C3ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości dojazdy, nieprzekraczającej 600 kg
C4.1ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C4.2ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C4.3ciągniki gąsienicowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h
C5ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h
R1aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R2aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R3aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h
R4aprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t
R1bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R2bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R3bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h
R4bprzyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h