Witryna www.piskp.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych zgodnie z Polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi. Zgadzam sie, Więcej informacji
Serwis Motoryzacyjny
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78
Strona główna Aktualności Przed nami decydujące dwa lata. Relacja z XI konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów - 2015”
Przed nami decydujące dwa lata. Relacja z XI konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów - 2015” Drukuj

   W dniach 20-22 maja 2015 w Ossie odbyła się XI konferencja szkoleniowa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów - „Stacje Kontroli Pojazdów - 2015”. Zgodnie z hasłem przewodnim wydarzenia Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?, większość wystąpień i referatów dotyczyła zmian w prawie, do których Polskę jako kraj członkowski UE zobowiązuje Dyrektywa 2014/45/UE. Konferencję swoją obecnością zaszczycili: minister Zbigniew Rynasiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), poseł na sejm Stanisław Chmielewski, dyrektor Łukasz Twardowski (Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), naczelnik Jerzy Król (Wydział Warunków Technicznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), prezes Małgorzata Kaniewska (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji), dyrektor Roman Kusyk i naczelnik Dorota Cabańska (Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), dyrektor Andrzej Kolasa (Transportowy Dozór Techniczny), kierownik Marcin Malczewski (Wydział Stacji Kontroli Pojazdów Transportowy Dozór Techniczny), inspektorzy Zdzisław Zapiór i Wojciech Śledź (Transportowy Dozór Techniczny), dyrektor Marcin Malicki (Centralny Ośrodek Informatyki), analityk Miłosz Galiński (Centralny Ośrodek Informatyki), dyrektor Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), prezes Jakub Faryś (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego), Jan Maciej Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), inspektor Jarosław Łaganowski (Inspektorat Transportu Drogowego), inspektor Marek Konkolewski (Komenda Główna Policji), prezes Waldemar Witek (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych), prezes Waldemar Mrówczyński (Polska Izba Motoryzacji).

Próbując odpowiedzieć na pytanie czy Polska będzie gotowa do unifikacji badań w UE, w wystąpieniach i dyskusjach niejednokrotnie podkreślano konieczność jak najszybszego rozpoczęcia wprowadzania modyfikacji prawnych związanych z implementacją dyrektywy unijnej 2014/45/UE. W swoim wystąpieniu Prezes PISKP Leszek Turek wyraził obawę całego środowiska, czy Polska będzie w stanie wdrożyć dyrektywę we właściwy i merytoryczny sposób do 20 maja 2017 roku. Podkreślił, że nie możemy ze zmianami w prawie czekać do ostatniej chwili, gdyż jak pokazuje doświadczenie, praca na szybko i nieprzemyślane zmiany przynoszą długotrwałe, negatywne konsekwencje.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Łukasz Twardowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powiedział, że jest zwolennikiem powołania zespołów roboczych, które skupiłyby się na przygotowaniu rozwiązań i projektów aktów prawnych niezbędnych do implementacji dyrektywy. Potwierdził, że ministerstwo ma gotowy projekt tabeli opłat i niezbędnych zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych, którego autorem jest PISKP. Do dalszego procedowania niezbędna jest decyzja kierownictwa resortu.

Naczelnik Jerzy Król szczegółowo przedstawił planowane w najbliższym czasie zmiany w prawie dotyczące funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Andrzej Kolasa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podsumował współpracę ze starostwami w zakresie sprawowania nadzoru nad stacjami i podał wyniki kontroli SKP z ostatnich pięciu lat. Przypomniał także o końcu okresu przejściowego, który upływa 31 grudnia 2015 roku. Do tego czasu, wg. danych TDT ponad tysiąc stacji będzie musiało wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego poświadczenia. Apelował, żeby nie czekać z tym na ostatnią chwilę. Przedstawił także informację na temat egzaminowania kandydatów na diagnostów.

Dyrektor Jarosław Łaganowski z Inspekcji Transportu Drogowego omówił cele i zadania ITD, a także zaprezentował wyspecjalizowane pojazdy przeznaczone do kontroli drogowej. Przedstawił wyniki kontroli autokarów, taksówek, jak również kontroli przewozu: towarów niebezpiecznych, odpadów, zwierząt, artykułów szybkopsujących. Omówił wyniki badania paliwa, kontroli trzeźwości kierowców i czasu ich pracy. Przedstawił także zasady działania mobilnej stacji kontroli pojazdów, którą dysponuje WITD we Wrocławiu.

Małgorzata Kaniewska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów przybliżyła uczestnikom konferencji zadania organu zarządzającego rejestrem przedsiębiorców prowadzących SKP.

Inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji omówił najnowsze zmiany prawa, które obowiązują od 18 maja 2015 roku i wiążą się z surowszym karaniem nietrzeźwych kierowców, wyposażaniem pojazdów w blokady alkoholowe, czy też możliwością odbierania kierowcom przez policję praw jazdy na trzy miesiące, jeśli przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h od dopuszczalnej normy.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dyrektor Roman Kusyk podał najnowsze informacje dotyczące wdrożenia projektu CEPiK 2.0., a Dyrektor Marcin Malicki z Centralnego Ośrodka Informatyki omówił wyniki testów wdrożeniowych CEPIK 2.0 i współpracę CEPIK 2.0 z SKP. Szczegółowo projekt pod kątem stacji kontroli pojazdów przedstawił Miłosz Galiński z COI. Omówił zasady funkcjonowania systemu, wymagania jakie  będą musiały spełnić SKP, a także związane z tym koszty. Podał także harmonogram prac związanych z wdrożeniem nowego systemu w życie.

Najczęściej spotykane problemy przy badaniach technicznych pojazdów z zamontowanymi urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu omówili inspektorzy TDT Zdzisław Zapiór i Wojciech Śledź, którzy odpowiadali również na pytania uczestników konferencji w punkcie konsultacyjnym TDT. Przedstawiciele TDT odpowiedzieli także na najczęstsze pytania dotyczące okresu przejściowego dla SKP w 2015 r oraz procedury uzyskiwania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych. Zwrócili uwagę na najczęściej występujące uchybienia, które skutkują wydaniem negatywnej decyzji przez Dyrektora TDT.

W swoim wystąpieniu Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi? Prezes PISKP Leszek Turek zaznaczył, że polskie SKP należą do najnowocześniejszych w Europie, mimo że przedsiębiorcy wyposażają je, dysponując ograniczonymi środkami. Stwierdził również, że polskie prawo  w zakresie badań technicznych jest jednym z najnowocześniejszych w UE, jednakże wymaga ono korekt, które były sygnalizowane już w pracach grupy roboczej i pismach kierowanych przez Izbę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prezes Izby przypomniał o najważniejszych terminach, które obowiązują Polskę w procesie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE. Omówił główne cele dyrektywy wskazując, że badanie techniczne pojazdu ma zapewnić właściwy stan techniczny podzespołów oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, a kontrole drogowe pojazdów mają stanowić uzupełnienie okresowych badań technicznych. Prezes Izby wskazał na nacisk, jaki dyrektywa kładzie na kampanie uświadamiające rolę badania technicznego kierowane do właścicieli pojazdów. Podkreślił, że zgodnie z dyrektywą odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu spoczywa na użytkowniku pojazdu, który się nim porusza. Zaznaczył, że dyrektywa pozostawia swobodę w zakresie podmiotów wykonujących badania techniczne i dopuszcza przeprowadzanie badań przez podmioty prywatne, w tym podmioty wykonujące również naprawy pojazdów. W swoim wystąpieniu przedstawiciel PISKP przypomniał również o konieczności ustanowienia centralnego organu nadzorującego cały system badań technicznych w kraju. Prezes Izby podał i omówił najważniejsze z punktu widzenia środowiska związanego z badaniami technicznymi pojazdów, definicje wprowadzane przez dyrektywę, kładąc nacisk na pojęcia: badanie zdatności do ruchu drogowego, diagnosta i stacja kontroli pojazdów, których brakuje w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dyrektywa podkreśla fakt, iż badanie techniczne nie jest usługą, a kontrolą stanu technicznego pojazdu, a diagnosta dopuszczając pojazd do ruchu, podejmuje decyzję o charakterze niemal administracyjnym i przyjmuje za nią pełną odpowiedzialność.

Dwukrotnie podczas konferencji poruszono kwestię obowiązkowego, cyklicznego doszkalania diagnostów. Przedstawiciele PISKP podkreślali konieczność dostosowania systemu szkolenia diagnostów do wymogów dyrektywy, jak również do postępu technicznego, jaki nastąpił w dziedzinie konstruowania  pojazdów, co musi się przełożyć na zmianę programu szkolenia kadr dla potrzeb stacji diagnostycznych.

Wykład o urządzeniach diagnostycznych firmy MAHA w diagnostyce i w badaniach naukowych wygłosił prof. Wincenty Lotko w imieniu Partnera Konferencji firmy MAHA Polska Sp. z o.o. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia przedstawiciela firmy UNIMETAL Sp. z o.o. – Partnera Konferencji - dotyczące innowacyjnych rozwiązań wykorzystanych w urządzeniach tego polskiego producenta urządzeń diagnostycznych.

Część merytoryczną zamknęła burzliwa sesja dyskusyjna z udziałem prelegentów i uczestników konferencji, w której również wybrzmiała obawa czy uda się wprowadzić konieczne zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania SKP w Polsce.

zdm1 zdm2

zdm3

zdm4

zdm5

zdm6

zdm7

zdm24

zdm9

zdm8

zdm10

zdm14

zdm12

zdm18

zdm11

zdm13

zdm16

zdm15

zdm17

zdm19

zdm20

zdm21

zdm22

zdm23

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 28 maja 2015 09:19
 

Komentarze  

 
0 #2 MARIAN 2015-07-10 16:15
Mówimy o różnych przypadkach jest wiele normalności ale głupotą jest karanie kierowców że zapomniał obadani technicznym a może był w szpitalu al;bo za granicą.najlepi ej postawić agenta CBA PRZY KAŻDYM DIAGNOŚCIE I BĘDZIE OK. Tyle się mówi o badaniach ale roki produkcji pisze się jako rok modelowy i jest OK . NIKT o tym nie wspomni A na naklejkach znowu ktoś zarobi miliony może temu powinno się przyglądnąć CBA.
 
 
0 #1 WRA 2015-05-28 06:39
Czy będzie dołączona galeria zdjęć z w/w szkolenia.
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub naruszające godność drugiej osoby nie będą publikowane. Izba zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza bez podawania przyczyny.


Kod antyspamowy
Odśwież

LogowanieNewsletter
dołącz do PISKP porady techniczne Program do obslugi SKP członkowie piskp pomoc prawna oddziały regionalne
   
 
start
stop
stat4u