Witryna www.piskp.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych zgodnie z Polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi. Zgadzam sie, Więcej informacji
Serwis Motoryzacyjny
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78
Strona główna Aktualności Błędy w tłumaczeniu Dyrektywy 2014/45/UE
Błędy w tłumaczeniu Dyrektywy 2014/45/UE Drukuj

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zgłasza uwagi do tłumaczenia na język polski załączników do
Dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE.

Zgodnie z artykułem 23 Dyrektywy 2014/45/UE, państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 20 maja 2017 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy. Oznacza to, że czeka nas niedługo implementacja prawa europejskiego do polskiego i musi ona dotyczyć faktycznych postanowień dyrektywy, a nie tych, które zostały zapisane w polskiej wersji językowej, która może odbiegać od oryginalnej. W zamieszczonej tutaj analizie pokazano, na ile polska wersja Dyrektywy, opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, odbiega od wersji oryginalnej.

Zgodnie z dawnym rozporządzeniem 1/1958/EWG rozporządzenia, dyrektywy i inne obowiązujące dokumenty sporządza się w 23 językach urzędowych UE, w tym w język polskim. W przypadku konfliktu żadna z nich nie była wersją dominującą. Jednak zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy interpretacji przepisów konieczne jest porównanie różnych wersji językowych. W przypadku rozbieżności między nimi dany przepis powinien być interpretowany z uwzględnieniem jego celu oraz miejsca w akcie prawnym, w którym został zamieszczony. Podobnie nasz Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2006 r. (OSNP 2007/11-12/160, sygnatura III PK 30/06) wyraźnie potwierdził, że przepisy prawa wspólnotowego muszą być interpretowane z uwzględnieniem wszystkich wersji językowych, a nie tylko w brzmieniu podanym w języku polskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W praktyce decydujące znaczenie ma brzmienie przepisu w języku francuskim, który jest głównym językiem roboczym Wspólnoty. W dalszej kolejności bierze się pod uwagę język angielski i inne języki.

Oznacza to, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wprowadzając do polskiego systemu prawnego przepisy tej dyrektywy musi bardzo uważać, aby przepisy prawa krajowego były zgodne z prawem europejskim. Ministerstwo tworząc rozporządzenie nie może więc polegać na oficjalnym tłumaczeniu dyrektywy, bowiem nie można, jak widać z naszej analizy, uznać je za wierne. Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów polska wersja zawiera wiele błędów językowych, w tym istotne błędy merytoryczne, które sprawiają, że tekst staje się niezrozumiały lub badaniu podlegają elementy niewystępujące w pojazdach.

Przedstawiamy nasze uwagi do tłumaczenia treści załączników I oraz III Dyrektywy.

Dyrektywa była tłumaczona na język polski z angielskiego, ale tekst dyrektywy był pisany po francusku i równolegle prawdopodobnie po angielsku. Do porównania jakości polskiego tłumaczenia wykorzystaliśmy trzy wersje językowe: francuską, angielską i niemiecką. Wszystkie te wersje są ze sobą zgodne.

Uwaga ogólna dotyczy niewłaściwego przetłumaczenia nazwy Dyrektywy 2014/45/UE.

Brzmienie obecne:

Dyrektywa 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE

Brzmienie poprawne:

Dyrektywa 2014/45/UE w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE

Pojęcie „okresowe badania zdatności do ruchu drogowego” w j. polskim nie występuje – jest to poważny błąd językowy!

Błąd ten powstał w wyniku niewłaściwego tłumaczenia angielskiego zwrotu „periodic roadworthiness tests” występującego w oryginalnej, angielskiej nazwie dyrektywy. Sam wyraz „roadworthiness” oznacza zdatność, ale już zwrot „periodic roadworthiness tests” należy tłumaczyć jako „okresowe badania techniczne”.

W całym tekście Dyrektywy zwrot „Badania zdatności do ruchu drogowego” powinien być więc zastąpiony poprawnym zwrotem  „Badania techniczne”.

Uwagi szczegółowe do Załącznika I, pkt. 3. Zakres i metody badania; ocena usterek pojazdu:

Uwagi do tłumaczenia Załącznika I.pdf

Uwagi szczegółowe do Załącznika 3, minimalne wymogi w zakresie wyposażenia i przyrządów:

Uwagi do tłumaczenia Załącznika III.pdf

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 21 kwietnia 2015 11:45
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub naruszające godność drugiej osoby nie będą publikowane. Izba zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza bez podawania przyczyny.


Kod antyspamowy
Odśwież

LogowanieNewsletter
dołącz do PISKP porady techniczne Program do obslugi SKP członkowie piskp pomoc prawna oddziały regionalne
   
 
start
stop
stat4u