Witryna www.piskp.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych zgodnie z Polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi. Zgadzam sie, Więcej informacji
Serwis Motoryzacyjny
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78
UWAGA !!! Od poniedzialku 27 LISTOPADA , zostanie uruchomiona nowa strona PISKP pod tym samym adresem. W celu weryfikacji, dostep do strony kodowanej dla zarejestrowanych czlonkow PISKP bedzie wymagal ponownej rejestracji. Prosimy o zwrocenie na to uwagi i ponowne wypelnienie formularza rejestracji aktywujacego sie po kliknieciu na przycisk rejestracja przy wejsciu na strone zakodowana lub w zakladkach menu po prawej stronie. Za utrudnienia przepraszamy.
Strona główna Aktualności Nowe Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów
Nowe Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów Drukuj

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1836 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 25 grudnia 2014 roku


Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza rozporządzenie w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego są następujące:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu może być złożony w postaci papierowej drogą pocztową lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

Do wniosku nie wymaga się jak dotychczas oświadczeń o posiadanej praktyce i wykształceniu oraz zaświadczeń o odbytym szkoleniu. Wymagane jest natomiast potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłata za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty wynosi 270 PLN, opłata z ponowne przeprowadzenie niezaliczonej części szkolenia wynosi 130 PLN nie więcej jednak niż 270 PLN. Opłata za egzamin diagnostów, którzy uzupełniają swoje uprawnienia wynosi 130 PLN za każdą z części (testy, pytanie opisowe, zadanie praktyczne) nie więcej jednak niż 270 PLN. Opłata za ponowne przeprowadzenie części praktycznej wynosi 130 PLN.

Czas trwania egzaminu z części testowej podstawowej (30 pytań) wynosi tak jak dotychczas 60 min, natomiast wydłużono czas części testowych specjalistycznych (5 pytań) do 15 min z każdej części. Czas na pytanie opisowe nie uległ zmianie i wynosi 30 min.

Podczas części teoretycznej egzaminu będzie każda osoba zdająca będzie mogła korzystać z jednego kompletu aktów prawnych przypadającego na jedną osobę zdającą.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem wejście w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność.

Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu stanowi podstawę do ubiegania się wydanie uprawnienia diagnosty.

Osoby które przed dniem dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768),, tj., przed 10 sierpnia 2014 roku uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie niniejszego rozporządzenia przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie, ponownie przypominamy o nowych warunkach w stosunku do diagnostów, które to z mocy opublikowanej ustawa z dnia 9 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 poz. 768) o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, zostały wprowadzone do ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 Zgodnie z ustawą (art. 84 ust. 2b PORD), aby zostać diagnostą trzeba posiadać:

wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ponadto zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

Podsumowując, chcemy serdecznie Państwa zaprosić na kolejną edycję kursu kandydatów na diagnostów oraz diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia. Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 12 – 28 stycznia 2015 r.

Z nowym rozporządzeniem można zapoznać się tutaj  

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13 stycznia 2015 12:29
 
Logowanie



Newsletter
dołącz do PISKP porady techniczne Program do obslugi SKP członkowie piskp pomoc prawna oddziały regionalne
   
 
start
stop
stat4u