Witryna www.piskp.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych zgodnie z Polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi. Zgadzam sie, Więcej informacji
Serwis Motoryzacyjny
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78
Strona główna Aktualności Relacja z konferencji Stacje Kontroli Pojazdów - 2012
Relacja z konferencji Stacje Kontroli Pojazdów - 2012 Drukuj

W dniach 25-27 kwietnia w Mrągowie odbyła się konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów - 2012” pod honorowym patronatem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Konferencję tę, organizowaną już po raz ósmy przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, można śmiało zaliczyć do jednych z największych w kraju imprez związanych z badaniami technicznymi pojazdów.

Już sam tytuł precyzował tematykę konferencji. Została ona w całości poświęcona sprawom związanym z działalnością stacji kontroli, począwszy od przepisów prawa, poprzez organizację pracy, aż po wyposażenie techniczne. Trzeba przyznać, że przygotowany przez organizatorów program konferencji był bardzo bogaty. O dużym zainteresowaniu poruszaną w referatach tematyką niech świadczy fakt, że sala była wypełniona przez cały czas trwania konferencji, aż do chwili jej zakończenia, która wypadła grubo ponad przewidzianą godzinę. W trakcie jednego dnia zostało wygłoszonych aż 17 referatów dotyczących zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów i stacjami kontroli pojazdów. Poniżej krótko przedstawimy najciekawsze wystąpienia (w kolejności ich wygłoszenia) oraz tezy, jakie sformułowano w trakcie konferencji.

 

Sylwester MurawskiObrady uroczyście otworzył Sylwester Murawski, prezes PISKP, który powitał zaproszonych gości i uczestników. W krótkich słowach podkreślił, że konferencja stanowi nie tylko miejsce integracji środowiskowej, ale również wymiany poglądów przedstawicieli podmiotów gospodarczych z przedstawicielami administracji państwowej, gdzie mogą być przedstawiane racje i zastrzeżenia wszystkich zainteresowanych stron. Wzajemne zrozumienie i poszanowanie jest warunkiem koniecznym dla rozwiązywania każdej kwestii spornej. Sprawie służą m.in. takie spotkania jak konferencja organizowana przez Izbę.

 

Bogdan OleksiakBogdan Oleksiak z Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM przedstawił aktualny stan zaawansowania prac ministerstwa związanych z badaniami technicznymi. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na omówieniu projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu badań, który jest implementacją dyrektywy 2009/40/ WE. W wyniku wprowadzenia tego rozporządzenia nie tylko nastąpi podział poświęusterek według stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, ale także rozszerzenie zakresu badań oraz doprecyzowanie zakresu badań dodatkowych. Tym samym badanie np. autobusu na 100 km/h, czy taksówki, będzie wyraźnie składało się z badania okresowego oraz badania dodatkowego. Pozwoli to naliczać dodatkowe opłaty za tego typu badanie. Przewiduje się również wprowadzenie certyfikatów z badania, wystawianych tylko w SKP. Każdy pojazd poruszający się po drodze będzie musiał uzyskać taki certyfikat. Zdaniem resortu pozwoli to uszczelnić cały system badań, bowiem w tej chwilli 30% pojazdów jeździ bez ważnych badań. To z kolei ma przyczynić się do poprawy rentowności SKP, bowiem sam argument jej braku nie jest brany pod uwagę przez resort. Zdaniem Bogdana Oleksiaka oczekiwane zmiany w cenniku za badania będą raczej wynikały z rozszerzenia zakresu badań.

 

Marcin MalczewskiMarcin Malczewski podzielił się w swoim wystąpieniu spostrzeżeniami Transportowego Dozoru Technicznego na temat wydawania poświadczeń stacjom kontroli pojazdów. W roku ubiegłym 210 stacji uzyskało poświadczenia po raz pierwszy. Mogliśmy dowiedzieć się, że liczba SKP stale rośnie: w 2007 r. było ich 3507, a po czterech latach - 3926. Według stanu na 23.04.2012 w Polsce funkcjonują 1592 stacje okręgowe oraz 2334 stacje podstawowe. TDT przewiduje, że w ciągu 5 lat liczba SKP okręgowych wzrośnie jeszcze o 500, ponieważ będzie opłacało się przekwalifikować stacje podstawowe na okręgowe. Wzrasta z roku na rok liczba SKP kontrolowanych bez stwierdzenia nieprawidłowości, co daje przekroczenie 30% ogółu sprawdzonych. Nadal najczęstszymi nieprawidłowościami są błędne wyznaczanie daty następnego badania (udział 40-procentowy we wszystkich nieprawidłowościach) oraz pobieranie niewłaściwej opłaty (25%). Ciekawie wygląda zdawalność egzaminów na uprawnionego diagnostę. Z danych przedstawionych przez Marcina Malczewskiego wynika, że gwałtownie spada liczba osób zaliczających ten egzamin. O ile w 2005 r. ten odsetek wynosił 41%, to już w zeszłym roku osiągnął zaledwie 17% przy ponad 5 tys. osób przystępujących do egzaminu. Dzieje się tak pomimo dostępu podczas egzaminu do przepisów oraz znajomości pytań, powtarzających się od kilku lat. Zdaniem pracowników TDT winę za to ponosi niska jakość szkoleń przygotowawczych, które stają się zbyt krótkie. Aby dobrze przygotować do egzaminu potrzeba 3 tygodni szkolenia. Tymczasem są ośrodki, w których przeznacza się na to zaledwie 8 dni. Z dużym zainteresowaniem przyjęto informację o liczbie badań technicznych zakończonych wynikiem negatywnym dla pojazdu. Okazuje się, że na ogólną liczbę 5,7 mln badań jedynie 109 tys. zakończyło się „negatywem”. Jest to zdaniem TDT zbyt niski wynik w odniesieniu do średniego wieku samochodów, który wynosi ok. 10 lat.

 

Tematem wystąpienia mł. inspektora dr. Dariusza Podlesia z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji było bezpieczeństwo ruchu drogowego w latach 2010-2011. W przedstawionym referacie padły liczby ilustrujące stan techniczny pojazdów poruszających się po naszych drogach. Na 40 tys. wypadków drogowych w 2011 r. jedynie w 80 przyczyną był zły stan techniczny pojazdu. Najczęstszym powodem było złe oświetlenie, a w dalszej kolejności usterki układu hamulcowego i braki w ogumieniu.

 

Karol MarcinkowskiKarol Marcinkowski z firmy WSOP w referacie zatytułowanym „Z Certusem bliżej” zajął się kwestią prawidłowego, a przede wszystkim bezpiecznego - dla diagnosty i pojazdu - przeprowadzania badania technicznego. Taką możliwość daje linia diagnostyczna Certus, oferowana przez gliwicką firmę WSOP.

 

Bogusław PijanowskiBogusław Pijanowski z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji poświęcił swoje wystąpienie zagadnieniom homologacji, certyfikacji i badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewożenia wartości pieniężnych. Pojazdy te, nazywane popularnie bankowozami, dzielą się na kategorie A, B i C. Bankowozy kategorii A i B wymagają homologacji, a więc nie trzeba ich sprawdzać w SKP - wyjątkiem jest ich produkcja jednostkowa. W dalszej części prezentacji Bogusław Pijanowski przedstawił wymagania techniczne stawiane bankowozom oraz planowane istotne zmiany w prawie.

 

Krzysztof Czerech prezentował referat „Rzeczoznawca samochodowy a system badań technicznych”, natomiast Piotr Pasyniuk z Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach zapoznał zebranych z badaniami homologacyjnymi ciągników rolniczych i ich przyczep.

 

Marcin Radowski z Unimetalu omówił sposób przeprowadzania badania na linii diagnostycznej Quantum oraz interpretację wyników badania. Zebrani mogli poznać różne wersje linii oferowanej przez Unimetal oraz ich możliwości pomiarowe.

 

Rafał SosnowskiRafał Sosnowski, prezes Stowarzyszenia Technika Motoryzacyjna, skupił się w swoim wystąpieniu na pokazaniu wyzwań stojących przed badaniami technicznymi w Europie z perspektywy Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów EGEA. Stowarzyszenie to proponuje wykonywanie badań metodą trzech etapów: etap 0 - kontrola wzrokowa stanu pojazdu etap 1 - odczyt parametrów systemów elektronicznych, zamontowanych w pojeździe (np. ABS, ESP, wspomaganie hamowania, tempomat, światła adaptacyjne), za pomocą urządzenia diagnostycznego z trybem OBT etap 2 - sprawdzenie funkcjonowania systemów elektronicznych za pomocą urządzenia diagnostycznego z trybem OBT Tryb OBT, według propozycji EGEA, umożliwiałby aktywację współzależnych i dynamicznych systemów nawet w stojącym pojeździe. W dalszej części wystąpienia Rafał Sosnowski omówił nową - proponowaną przez EGEA - metodę testu zawieszenia opartą na współczynniku tłumienia Lehr’a. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził wśród zebranych film pokazujący, jak w różnych krajach Unii jest traktowany pojazd podczas badań technicznych, w którym występują identyczne usterki, np. niesprawne amortyzatory lub uszkodzony wyłącznik poduszki powietrznej. Zróżnicowane przepisy lokalne powodują, że taki pojazd w jednym kraju otrzymuje wynik negatywny, podczas gdy w innym - pozytywny - z uwagi na brak odnośnych wymagań technicznych. Jak więc w tej sytuacji można mówić o planowanym wzajemnym uznawaniu badań na terenie całej Unii Europejskiej?

 

Grzegorz Falba z PISKP przedstawił odnowiony program do prowadzenia rejestru badań technicznych. Była to premiera programu przygotowanego przez pracowników PISKP, a przeznaczonego dla wszystkich SKP.

 

Rafała SzczerbickiegoReferat Rafała Szczerbickiego z kancelarii SKP LEX był poświęcony problemom prawnym w funkcjonowaniu SKP. Prelegent odniósł się do uchwały NSA na temat cofania uprawnień diagnoście w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz do wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie opóźnionego rejestrowania badania i dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego. Zebrani mogli dowiedzieć się, jaka jest wykładnia polskich sądów w tym zakresie.

 

Marcin BarankiewiczMarcin Barankiewicz z PISKP poświęcił swoje wystąpienie na zaprezentowanie bieżących zmian w prawie dotyczącym SKP, szczególnie skupiając się na pracach Izby nad projektem rozporządzenia implementującego dyrektywę 2009/40/WE. Pracownicy Izby dokonali analizy tłumaczenia dyrektywy na język polski, znajdując w nim wiele uchybień zmieniających sens tekstu oryginalnego. Swoje uwagi Izba przesłała do Ministerstwa, co bez wątpienia pomoże w dopracowaniu poprawnego ostatecznego brzmienia rozporządzenia.

 

 

 

Kamil ŁopuchKamil Łopuch z Wygodnie.pl przedstawił zalety internetowej porównywarki różnego rodzaju ubezpieczeń. Wypełniając raz kwestionariusz na stronie internetowej otrzymuje się dostęp do kilku-kilkunastu ofert wielu ubezpieczycieli. Pozwala to porównać zawartość poszczególnych ofert ubezpieczenia bez konieczności ich nabycia. Porównywarka ta w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych została zintegrowana z programem PISKP do rejestru badań technicznych.

 

Sławomir KozłowskiSławomir Kozłowski zapoznał zebranych z serwisem VIN-INFO Autobaza. pl, który stanowi bazę informacji o pojazdach na podstawie numeru VIN. Jest to narzędzie wsparcia, pomocne na przykład w pracy SKP lub przy podejmowaniu decyzji o zakupie używanego samochodu. Dzięki udostępnianym raportom, wielu użytkowników serwisu uniknęło problemów związanych z zazakupem kradzionego pojazdu, lub odbudowanego z wraku po całkowitym zniszczeniu. Z serwisu tego mogą korzystać na zasadzie bezpłatnej licencji wszystkie stacje zrzeszone w PISKP.

 

Wystawcy konferencji 2012Niektóre z wygłoszonych referatów zostaną jeszcze zaprezentowane szerzej na łamach „Serwisu Motoryzacyjnego”. Konferencji towarzyszyła wystawa wyposażenia dla SKP, przygotowana głównie przez firmy należące do Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej. Partnerami konferencji byli: Certus marka firmy WSOP (jako partner główny), Unimetal, VIN-INFO, Bank PEKAO SA, Wygodnie.pl oraz Honda.

 

Organizatorzy dziękują gościom, uczestnikom i partnerom za aktywne włączenie się w realizację celów statutowych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz wzięcie udziału w konferencji, która będzie miała swój wkład w dalszy rozwój systemu badań technicznych Polsce.

 

W ostatnim dniu konferencji odbyło się Walne Zgromadzenia Izby, połączone z wyborem nowej Rady. W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Izby z jej działalności w 2011 r. W wyniku głosowania do Rady zostali wybrani: Jolanta Źródłowska - przewodnicząca Rady, Jerzy Ćwiszewski - wiceprzewodniczący Rady, Zygfryd Gawlik - wiceprzewodniczący Rady, Franciszek Kowaluk - wiceprzewodniczący Rady, Marek Jaskulski - sekretarz Rady oraz członkowie - Bogusław Bryczkowski, Bogdan Chudzik, Marian Czabajski, Krzysztof Czerech, Bogdan Gorzycki, Grzegorz Kaszubski, Zdzisław Kwiatkowski, Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Arkadiusz Werschner, Paweł Węgrzynowski.

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 czerwca 2012 14:40
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub naruszające godność drugiej osoby nie będą publikowane. Izba zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza bez podawania przyczyny.


Kod antyspamowy
Odśwież

LogowanieNewsletter
dołącz do PISKP porady techniczne Program do obslugi SKP członkowie piskp pomoc prawna oddziały regionalne
   
 
start
stop
stat4u